Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi thông tin sản phẩm và chăm sóc khách hàng

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty TNHH KHOA MAI  gửi thông tin sản phẩm và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng của công ty TNHH KHOA MAI , địa chỉ 198 Đường Liên Khu 4-5 , P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa, khách hàng vui lòng gởi email về huyen@khoamai.com.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin và dữ liệu cá nhân.

6- Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để chăm sóc khách hàng

Main Menu